Allt inom:

Mark & anläggningsarbeten

Det mesta med egen personal, egna grävmaskiner, lastbilar och maskinpark

Miljöpolicy


LJ Mark & Anläggningar AB:s miljöpolicy

I entreprenaden utför våra maskiner och personal mark- och anläggningsarbeten i närheten av människor och natur. Varje val av metod, underleverantör, maskin, transport och material påverkar vårt klimat.

För att förebygga föroreningar till miljön arbetar vi med att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

  • Vi minskar utsläppen från fordon och maskiner genom att planera våra transporter och välja de för miljön bästa motorerna.

  • Vi arbetar med att successivt byta ut våra produkter, fordon och maskiner mot miljövänligare alternativ.

  • Samtliga medarbetare ska vara väl informerade om företagets miljöpolicy samt löpande utbildas så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete.

  • Alla restprodukter som verksamheten ger upphov till ska i största möjliga mån återanvändas eller återvinnas samt tas omhand med minsta möjliga miljöbelastning.

  • För att ständigt minska vår miljöpåverkan formuleras kontinuerligt nya miljömål.

Genom dessa åtaganden tar vi vårt ansvar för miljön och säkerställer att när kunder väljer oss som samarbetspartner väljer de ett företag som värnar om miljön.


VD Annika Liljegren
2017-10-10Kvalitet

Företaget är tredjepartcertifierade enl FR2000. Vilket är ett kvalitets och miljöledningssystem som även innehåller delar som arbetsmiljö, brandskydd samt kompetensförsörjning.
Klicka här för att läsa mer »

Miljö

Företaget bedriver ett aktivt miljöarbete och har utarbetat en miljöpolicy. Företaget är sedan 2006 miljödiplomerade.

Arbetsmiljö

Företaget bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

ME

me
Medlemmar i ME sedan 2001
Maskinentreprenörerna »