Allt inom:

Mark & anläggningsarbeten

Det mesta med egen personal, egna grävmaskiner, lastbilar och maskinpark

Kvalitetspolicy


LJ Mark & Anläggningar AB:s kvalitetspolicy

Företaget är tredjepartcertifierade enl FR2000.

Kvalitetssäkring inom LJ Mark & Anläggningar AB bygger också på en starkt utvecklad egenkontroll med uppdelning i strikta ansvarsområden. Avsikten är att varje anställd skall vara ansvarig för kvaliteten inom sitt delområde.

Detta befriar dock inte på något sätt projektledningen från sitt ansvar.Kvalitet

Företaget är tredjepartcertifierade enl FR2000. Vilket är ett kvalitets och miljöledningssystem som även innehåller delar som arbetsmiljö, brandskydd samt kompetensförsörjning.
Klicka här för att läsa mer »

Miljö

Företaget bedriver ett aktivt miljöarbete och har utarbetat en miljöpolicy. Företaget är sedan 2006 miljödiplomerade.

Arbetsmiljö

Företaget bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

ME

me
Medlemmar i ME sedan 2001
Maskinentreprenörerna »