Allt inom:

Mark & anläggningsarbeten

Det mesta med egen personal, egna grävmaskiner, lastbilar och maskinpark

Arbetsmiljöpolicy


LJ Mark & Anläggningar AB:s arbetsmiljöpolicy är att:

  • arbetstagarna är informerade om de arbetsmiljöregler och hälsorisker som finns i branschen.

  • genom hälsokontroller och bevakning av orsaker till sjukskrivning minimera frånvaron.

  • vid olyckor och tillbud i arbetet kartlägga orsaker och vidta åtgärder för att de inte skall upprepas.

  • arbetstagarna löpande skall rapportera brister i arbetsmiljön till arbetsmiljöansvarig.

  • i verksamheten hantera arbetsmiljövänliga produktalternativ.Kvalitet

Företaget är tredjepartcertifierade enl FR2000. Vilket är ett kvalitets och miljöledningssystem som även innehåller delar som arbetsmiljö, brandskydd samt kompetensförsörjning.
Klicka här för att läsa mer »

Miljö

Företaget bedriver ett aktivt miljöarbete och har utarbetat en miljöpolicy. Företaget är sedan 2006 miljödiplomerade.

Arbetsmiljö

Företaget bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

ME

me
Medlemmar i ME sedan 2001
Maskinentreprenörerna »